Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése

Címkék: Pályázat

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében 13,27 millió forint vissza nem térítendő forrásból megvalósult az orvosi rendelő korszerűsítése.

 2020logo

A kedvezményezett neve: Kaposújlak Községi Önkormányzat

A projekt címe: „Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése”

A támogatás összege: 13 266 086 Ft

A projekt összköltsége: 16 303 112 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001

A tervezett befejezési határidő: 2019.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja: a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása. Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben betöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő.

Műszaki-szakmai eredményei:

A beruházás során homlokzati vakolat javítás valósult meg hőszigeteléssel felületképzéssel 133,7 m2-en, továbbá 2 darab 58 x 58 ablak került kicserélésre. A beruházás részért képezte még az aljzat csere burkolással 70,80 m2-en, valamint födémszigetelés 76 m2-en. Beépítésre került 1 darab gázkazán új 6 m-es kéménnyel valamint 8 darab radiátor elhelyezését valósítottuk meg új vezetékekkel. A villamos rendszer korszerűsítését is végrehajtottuk, villanyvezetékek, illetve 15 darab lámpatest cseréjével. Kialakítottuk az akadálymentes WC-t a szolgáltatások akadálymentes elérhetőségének biztosítása érdekében.