Szemétszállítással kapcsolatos lakossági adategyeztetés

Címkék: Közérdekű

A kommunális hulladék elszállítására vonatkozó változások függvényében, adategyeztetésre várja Kaposújlak Község Önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosokat illetve ingatlan használókat.

2013. január 28-án 8h - 17h-ig a Kaposújlaki Faluházban (cím: 7522; Kaposújlak Kossuth Lajos utca 55.) lesz lehetősége a szükséges adatok egyeztetésére illetve az egyéni szerződések megkötésére a helyi lakosoknak, ingatlan tulajdonosoknak.

A helyi lakosság folyamatos tájékoztatásban részesül a kommunális hulladék elszállítási feltételeinek megváltozásáról, így arról már tudomást szerezhettek hogy az Önkormányzat 2013. január 1-től sajnos nem tudja átvállani a lakosságtól a hulladék elszállítási díj költségeit.

Új díjfizetési rendszer kialakítása vált szükségessé, mely alapján, minden ingatlantulajdonos negyedévente fog számlát kapni a szolgáltatás díjáról. Az első számlát így január - február - március hónapokra, várhatóan a negyedév végén küldik.

A számlázáshoz azonban elengedhetetlen hogy megtörténjen egy minden tulajdonossal, illetve ingatlan használóval történő adategyeztetés. A szolgáltatás igénybevételére jogosító matricát a szükséges adatok felvétele után vehetik át, melyet később a emgfelelő méretű edényzetekre kell majd felragasztani.

Ezúton is felhívjuk a kaposújlakiak figyelmét, hogy a hulladékszállítás törvény állal előírt, kötelezően igénybevehető közszolgáltatás, ezért ennek elmaradás esetén komoly szankcióra lehet számítani.