Kaposújlak Község Önkormányzata pályázatot hirdet közművelődési munkatárs munkakör betöltésére.

Címkék: Aktuális

A munkakör legkorábban 2023. június 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csabai tamás polgármester nyújt, a 06/30/9572172 -os telefonszámon.

Muvházállás1.jpg (361604 bájt)

Muvházállás2.jpg (397832 bájt)

Kaposújlak Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kaposújlak Község Önkormányzata
közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7522 Kaposújlak, Művelődési Ház

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben, valamint az önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatok ellátása. Közművelődési, kulturális, önkormányzati programok szervezése, bonyolítása. A helyi közösségi élet szervezése, közösségépítés minden korosztály számára. A közösségi színtér működésének elősegítése, klubok szervezése, működtetése, munkájuk segítése, mentorálása. A közművelődési jellegű pályázatok folyamatos figyelemmel követése, arról való tájékoztatás, pályázatok előkészítése és a megvalósításban való aktív részvétel. Munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása, szolgáltatási terv készítése, közművelődési statisztikai adatszolgáltatás elkészítése. A feladat ellátása nem önálló intézményben történik, ezért vezetői megbízással nem jár. A foglalkoztatás 6 havi munkaidőkeret mellett történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·         Középiskola/gimnázium, legalább középfokú közművelődési szakképzettség (szakképesítés), vagy a szükséges képesítés megszerzésének vállalása,

·         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

·         B kategóriás jogosítvány,

·         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·         Magyar állampolgárság

·         Cselekvőképesség

·         Büntetlen előélet

·         Hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Felsőfokú képesítés,

·         Közművelődési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

·         Rugalmasság, kreatívitás problémamegoldó készség.,

·         Önálló munkavégzés képessége, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Szakmai önéletrajz, amely bemutatja a pályázó eddigi szakmai életútját

·         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)

·         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. június 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csabai tamás polgármester nyújt, a 06/30/9572172 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kaposújlak Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7522 Kaposújlak, Kossuth u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatok elbírálásáról Kaposújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről. A pályázatok elbírálását követően, a nyertes pályázó próbaidő kikötése mellett kerül kinevezésre. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati kiírás, eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 Helyben szokásos módon, facebook, honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposujlak.hu honlapon szerezhet.

« Vissza a hírek listájához

« Vissza az előző oldalra

Ugrás a fejlécre
Ugrás a navigációra