Iparűzési és géjármű adó változás

Címkék: Aktuális

Változnak az iparűzési adó és gépjármű adó bevallási szabályok

Tájékoztató iparűzési adó és gépjárműadó 2021-re (1).docx (16046 bájt)

 

 

Új szabályok az iparűzési adó- és a gépjárműadó-ügyekben

 

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény.

E szerint 2021. január 1-től csak az állami adóhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.

Továbbá a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok is az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe kerülnek.

AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁST AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGHOZ KELL BENYÚJTANI, AMIT AZ ÖNKORMÁNYZATOK DOLGOZNAK FEL.

Az adózók a jövőben kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat (az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) szoftver használatával).

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adót továbbra is az önkormányzat számlájára kell befizetni. A helyi iparűzési adóbevallásokat 2021. januárjától az Elektronikus Önkormányzati Portálon nem lehet benyújtani.

Papíralapú iparűzési adóbevallást csak magánszemély nyújthat be

Kizárólag – egyéni vállalkozónak nem minősülő – magánszemély nyújthatja be bevallását papíralapú iparűzési adóbevallási nyomtatványon. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatóságnál nyújthatja be.

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az adózónak eleget kell tenni az állami adóhatóságnál a bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségének. Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi a beérkezett adatokat az adózó székhelye, ill. telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóságnak.

KATA

 

 A TÉTELES ADÓALAP-MEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓK AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGNÁL INTÉZHETIK ÜGYEIKET

 

A tételes adóalap-megállapítást választó kisadózó vállalkozások az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon is bejelentést tehetnek – a tételes adó hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig. Bejelentkezéssel, változásbejelentéssel, adóelőleggel kapcsolatban a bejelentés megtételére a székhely, ill. a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság jogosult felhívni az adózó figyelmét.

 

A tételes adózást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség - egy vagy több alkalommal - szünetelt.

 

Abban az esetben, ha a KATA alanya a helyi iparűzési adóban az adóévre az adóalap tételes összegben való (egyszerűsített) megállapítását választotta, akkor főszabály szerint – bizonyos esetektől eltekintve – bevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli. 

Bevallást kell azonban ezen adóalanynak benyújtania [Htv. 39/B. § (6) bekezdés]:

ha az adóévben a KATA alany adófizetési kötelezettsége (pl.: 60 napot meghaladó keresőképtelenség miatt) szünetelt és a vállalkozó több iparűzési adót fizetett, mint amennyit az adókötelezettség időszakára fizetnie kellett volna.

Ezen bejelentéseket változatlanul az E-Önkormányzat https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalán lehet megtenni.           

 

GÉPJÁRMŰADÓ AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁG HATÁSKÖRÉBE KERÜL

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

 

2020. december 31-ig az adókötelezettség megállapítását, ezen időszak adójának beszedését, végrehajtását, az erre az időszakra vonatkozó ellenőrzést, a szankciók megállapítását, és az adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzat adóhatósága végzi.

 Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár kezdeményezheti a gépjármű kivonását a forgalomból, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja. Feltéve, ha a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett. (Az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.)

 

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1-jét követően újmentességekről (Gjt.5.§) vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.

 

Ezzel kapcsolatos információk, majd az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu  /

 

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

/Kaposmérő Községi Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla  11743002-15397627-08970000

/Kaposújlak Községi Önkormányzat Gépjárműadó  beszedési számla 11743002-15398910-08970000     

 

Kaposmérői Közös Önkormányzati  Hivatal Adóhatósága