Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Kaposújlakon

Címkék: Pályázat

A pályázat célja: a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója

pályázat logo

 

A kedvezményezett neve: Kaposújlak Községi Önkormányzat

A projekt címe: „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Kaposújlakon”

A szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft

A projekt összköltsége:30 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021

A tervezett befejezési határidő: 2018.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja: a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója, mely által a település bel- és külterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban.

Fejlesztés: a település Petőfi Sándor utcájában levő vízelvezető rendszer rekonstrukciója, újjá építése, valamint az utca végén az ezek által összegyűjtött csapadékvíz befogadóba (Kapos folyó) való eljuttatása. A projekt megvalósításával az utcában a vízkárok kialakulásának esélye csökkenthető (minimalizálható), az ott lakók védelme, közérzete javítható. A kapcsolódó szemléletformáló programok segítségével a lakosok képbe kerülhetnek a vízrendezés szabályozásának fontosságáról, a megoldások működési elveiről, rendkívüli vízvédelmi esetek során a lakossági teendőkről.

Meglévő állapot: A Petőfi utca keleti végén, az északi oldalon az első ház előtt folyóka található, utána

megszűnik, a déli oldalon nincs vízelvezetés. A magas pont felé haladva azt látjuk, hogy egyik oldalon sincs megoldva a vízelvezetés.

A fejlesztés megvalósításával jelentősen csökken a vészhelyzet, nem következnek be nagymértékű dologi és anyagi károk. Javul a település általános képe, nagyobb bizalom alakul a helyi lakosok és

a betelepülni vágyók körében. Javul a lakosság hangulata, morálja és nő a település lakosságmegtartó képessége.

A tervezett fejlesztés hozzájárul a koncepciótervben bemutatott vízgyűjtő terület csapadékának megfelelő elvezetéséhez a befogadó irányába. Az infrastrukturális projektelem az alábbiak szerint valósul meg: Kaposújlakon a Petőfi utca vízelvezetésének tervezett módon történő megvalósítása azt a célt szolgálja, hogy az utca északi oldalán egy övárok jellegű létesítmény kiépítésével a 61-es úttól délre eső vízgyűjtőterület vizei megfogásra kerüljenek, megvédve ezzel a déli oldali, mélyebben fekvő ingatlanokat és lakóházakat. A tervezett megoldásnak kármegelőzési célja van. A Petőfi utca közepén a 18-as háznál magas pont található, az utca ettől a ponttól keleti, illetve nyugati irányba lejt. A magas ponttól keletre lévő utcarészen, mivel nem terheli jelentős vízhozam, kétoldali folyóka elhelyezését terveztük. Az utca magas pontjától nyugatra már nagyobb vízhozammal kell számolni. Mivel az utca észak-dél irányú lejtésű, ezért az északi részt nagyobb csapadékmennyiség terheli, így itt, az északi oldalon burkolt árok kialakítását terveztük.

« Vissza a hírek listájához

« Vissza az előző oldalra

Ugrás a fejlécre
Ugrás a navigációra