Tájékoztatás szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

Címkék: Közérdekű

Kaposújlak Községi Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. március 5-ei hatállyal megváltozott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, mely értelmében belterületen TILOS szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha arról a helyi rendelet másként rendelkezik.

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendeletében szabályozza a szabadtéri tűzgyújtást.

A Rendelet 12. § (5)-(6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a belterületi kerti hulladék égetéséről:

„(5) A község belterületén a kerti hulladék égetésére csak az esetben kerülhet sor, ha eltávolítása, hasznosítása más módon nem lehetséges. Ez esetben is csak a megfelelően előkészített, száraz kerti hulladékot szabad égetni, - az emberi egészséget legkevésbé károsító ­a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon.

(6) Az égetést minden hétfőn és csütörtökön, továbbá minden hónap első szombatján délelőtt 8 órától lehet elkezdeni és 14 óráig be kell fejezni, ezt követően a tüzet el kell oltani, és a környezetet átvizsgálni, minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. Ünnepnapokon tilos az égetés.”

Külterületi szabadtéri égetést a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell, ez ügyben forduljanak az illetékes Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított tűzgyújtás nem engedélyezett azokon a napokon sem, melyeken a helyi rendelet engedi!

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata állandó felügyelet mellett nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő, alapesetben 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjed a tűzvédelmi bírság, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt, 200.000 forinttól 3.000.000 forintig. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat.

Kaposújlak, 2015. május 4.

Csabai Tamás
polgármester