Szociális tüzelőanyag támogatás 2015.

Címkék: Aktuális

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 9-ei testületi ülésén elfogadta a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló helyi rendeletét, mely alapján 2015. december 15-ig benyújthatják kérelmüket az arra jogosultak.

 

TÁJÉKOZTATÓ

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL

 

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást – tűzifát – biztosít elsősorban annak a személynek, aki

- lakásfenntartási támogatásra, lakhatási támogatásra jogosult, vagy

- aktív korúak ellátására jogosult, vagy

- időskorúak járadékra jogosult, vagy

- adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult, vagy

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy

- 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

- ápolási díjra jogosult, vagy

- 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, ha jövedelme nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 százalékát, vagyis jelenleg 89 408 forintot. Egyedül élőnek számít az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, továbbá külön bejáratú lakrésszel rendelkezik.

A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet előírásai szerint a szociális tűzifára való jogosultság megállapítása során előnyt élveznek az (1) bekezdésben felsoroltak közül azon személyek, akik

- lakásfenntartási támogatásra, lakhatási támogatásra jogosultak,

- aktív korúak ellátására jogosultak,

- időskorúak járadékra jogosultak,

- adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosultak,

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott  halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek a családban.

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás Rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul, amely letölthet az önkormányzat honlapjáról, illetőleg személyesen átvehető a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetőleg Kaposújlak Községi Önkormányzatnál.

A kérelmeket benyújtani ügyfélfogadási időben a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetőleg Kaposújlak Községi Önkormányzatánál lehet.

 

A kérelem benyújtási határideje 2015. december 15., a határidő elmulasztása jogvesztő!

 

Kaposújlak, 2015. november 13.

 

Csabai Tamás sk.
polgármester

 

 

Kérelem_szociális tűzifa 2015 (23332 bájt)