Értesítés

Címkék: Aktuális

Ezúton értesítem Kaposújlak lakosságát és a közületeket, hogy a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. a 2. félévi kéményellenőrzéseket és tisztításokat az alábbiak szerint végzi a község területén:

Február 17. Kossuth L. utca 1 - 71-ig, 66 - 56-ig.

Február 18. Kossuth L. u. 70 - 2-ig; Kossuth köz; Petőfi utca 1 - 55-ig, 52 - 22-ig.

Február 19. Petőfi S. utca 20 - 2-ig; József A. utca; Deák F. utca; Hunyadi J. utca; Kanizsai utca; Dózsa Gy. utca 72 - 61-ig.

Február 20.   Dózsa Gy. utca 60 - 2-ig; Szarkavár

Február 21.   VISSZAJÁRÁS

A munkák elvégzését a 2012. évi XC. tv. és a 63/2012. (XII.11.) sz. BM rendelet, valamint Kaposújlak község önkormányzati rendelete teszi kötelezővé. 
Kérjük, hogy a kéményekhez való bejutást biztosítani szíveskedjenek a jelzett időszak alatt.

A munkát végző dolgozók neve: Pápai Attila 06-70-613-3690; Balogh Tibor

Csabai Tamás 
polgármester