Szociális célú tüzelőanyag támogatás

Címkék: Aktuális

FELHÍVÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS BENYÚJTÁSÁRA

 

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.

Célja, hogy Kaposújlak településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, meghatározza az egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

A támogatás kérelemre adható, melyre az igénylőlap átvehető Kaposújlak Községi Önkormányzatánál, illetőleg a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalnál, továbbá letölthető a www.kaposujlak.hu honlapról.

 

A kérelem benyújtható 2014. december 15. napjáig.

 

A fent leírt benyújtási határidőn túl beadott kérelmek elbírálására a rendeletben foglaltak alapján nincs mód!

A rendelet alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást – tűzifát – biztosít annak a személynek, aki

- lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
- aktív korúak ellátására jogosult, vagy
- időskorúak járadékra jogosult, vagy
- adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult, vagy
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
- 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
- ápolási díjra jogosult, vagy
- 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet előírásai szerint a szociális tűzifára való jogosultság megállapítása során előnyt élveznek a fent felsoroltak közül azon személyek, akik

- lakásfenntartási támogatásra jogosultak,
- aktív korúak ellátására jogosultak,
- időskorúak járadékra jogosultak,
- adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosultak,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek a családban.

 

Kaposújlak, 2014. november 17.

 

Csabai Tamás
polgármester

 

 

Szociális tüzelőanyag támogatási kérelem (23040 bájt)